Magdalena Trojanowska

Dziennikarka, stale współpracuje z kwartalnikiem „Opcja Na Prawo”, prowadzi wydawnictwo WEKTORY, zaangażowana w działalność społeczną Inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci, od podjęcia przez rząd PO w 2013 roku próby wprowadzenia tzw. Standardów WHO do programów szkół polskich, prezes stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci. www.stop-seksualizacji.pl

Magdalena Czarnik

Socjolog i tłumacz j. niem, publicystka. Poruszona wykładami Gabriele Kuby, od 2013 roku angażuje się w inicjatywę rodziców STOP Seksualizacji Naszych Dzieci. Nawiązała kontakty z organizacjami niemieckich rodziców i nauczycieli, protestującymi przeciwko nowym programom szkolnym w zakresie edukacji seksualnej. Dwukrotnie uczestniczyła w demonstracjach w Stuttgarcie, gdzie zabierała głos obok rodziców protestujących z Francji (La Manif pour Tous), ze Szwajcarii, Austrii, Włoch. Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci. A co najważniejsze –  szczęśliwa żona i matka czwórki dzieci

Prof. Aleksander Stępkowski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Katedrą Socjologii Prawa. Naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym  myślą polityczną i prawną (m.in. Polską tradycją republikańską), zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt procesów społecznych oraz instytucji społecznych i prawnych. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000 i 2001), University of Manchester (1999), University of Oxford (2002), Katholike Universiteit Leuven (2003). Członek Rady Programowej Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Założyciel i organizator Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którym kieruje od początku jego istnienia z przerwą, gdy pełnił funkcję Podsekretarza Stanu ds. Prawnych, Traktatowych oraz Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (26.11.2015 – 24.08.2016).

Mec. Jerzy Kwaśniewski

Adwokat. Wiceprezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Partner w kancelarii Parchimowicz i Kwaśniewski. Zaangażowany w ochronę rodzin i inicjatyw obywatelskich przed arbitralną interwencją aparatu państwa. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi jako ekspert w zakresie praw człowieka oraz doradca w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym.
Członek Zespołu do spraw ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W 2016 roku zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”.

Dziękujemy za potwierdzenie uczestnictwa

Dziękujemy za rejestrację.

Aby zakończyć rejestrację prosimy o dokonanie opłaty kongresowej w wysokości 30 zł

poprzez szybką płatność

lub

przelewem na konto:
Centrum Życia i Rodziny
66 1680 1248 0000 3000 2363 3499
tytułem: Darowizna na działalność statutową _ KŻiR16 _ [name] [surname]


Jeśli nie dokonywałeś rejestracji, nie musisz nic robić – po prostu zignoruj tą wiadomość.

Copyright © 2016 Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

kongres@centrumzyciairodziny.org

Rejestracja własna

Dodaj nowego