Dziękujemy za potwierdzenie uczestnictwa

Dziękujemy za rejestrację.

Aby zakończyć rejestrację prosimy o dokonanie opłaty kongresowej w wysokości 30 zł

poprzez szybką płatność

lub

przelewem na konto:
Centrum Życia i Rodziny
66 1680 1248 0000 3000 2363 3499
tytułem: Darowizna na działalność statutową _ KŻiR16 _ [name] [surname]


Jeśli nie dokonywałeś rejestracji, nie musisz nic robić – po prostu zignoruj tą wiadomość.

Copyright © 2016 Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

[email protected]