Prof. Aleksander Stępkowski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Katedrą Socjologii Prawa. Naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym  myślą polityczną i prawną (m.in. Polską tradycją republikańską), zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt procesów społecznych oraz instytucji społecznych i prawnych. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000 i 2001), University of Manchester (1999), University of Oxford (2002), Katholike Universiteit Leuven (2003). Członek Rady Programowej Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Założyciel i organizator Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którym kieruje od początku jego istnienia z przerwą, gdy pełnił funkcję Podsekretarza Stanu ds. Prawnych, Traktatowych oraz Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (26.11.2015 – 24.08.2016).

ORGANIZATOR:

logo_centrum

ul. Piękna 28/34, lok. uż. 4
00-547 Warszawa
tel. +48 22 629 11 76

MIEJSCE KONGRESU:

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3, Warszawa

DOJAZD KOMUNIKACJĄ:

Autobus: 103, 121, 181 – przystanek UKSW (na żądanie)
Metro: Stacja Wawrzyszew i ok. 20 min. pieszo
Tramwaj: 17, 27 – przystanek UKSW