Mec. Jerzy Kwaśniewski

Adwokat. Wiceprezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Partner w kancelarii Parchimowicz i Kwaśniewski. Zaangażowany w ochronę rodzin i inicjatyw obywatelskich przed arbitralną interwencją aparatu państwa. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi jako ekspert w zakresie praw człowieka oraz doradca w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym.
Członek Zespołu do spraw ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W 2016 roku zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”.

ORGANIZATOR:

logo_centrum

ul. Piękna 28/34, lok. uż. 4
00-547 Warszawa
tel. +48 22 629 11 76

MIEJSCE KONGRESU:

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3, Warszawa

DOJAZD KOMUNIKACJĄ:

Autobus: 103, 121, 181 – przystanek UKSW (na żądanie)
Metro: Stacja Wawrzyszew i ok. 20 min. pieszo
Tramwaj: 17, 27 – przystanek UKSW