Rejestracja własna

Dodaj nowego

Dziękujemy za potwierdzenie rejestracji.

Aby zakończyć rejestrację prosimy o dokonanie opłaty kongresowej w wysokości 30 zł przelewem na konto:
Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
66 1680 1248 0000 3000 2363 3499
tytułem: Darowizna na działalność statutową _ KŻiR16 _