Pawel Wolinski
Paweł Woliński
Starzyński
Wojciech Starzyński
Maria Ryś
dr hab. Maria Ryś
Piotr Uscinski
Piotr Uściński
Janusz Wardak
Janusz Wardak
Jerzy Kwasniewski
Mecenas
Jerzy Kwaśniewski
Grzegorz Łęcicki
dr hab. Grzegorz Łęcicki
Ewa Pietrzak
Ewa Pietrzak
Piotr Boroń
Piotr Boroń
Grzegorz Kucharczyk
Prof. dr hab.
Grzegorz Kucharczyk