Mecenas Jerzy Kwaśniewski

Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej ORDO IURIS. Wspólnik w Parchimowicz & Kwaśniewski Spółka Adwokacka. W swojej praktyce zawodowej skoncentrowany na współpracy z organizacjami społecznymi oraz organizacjami przedsiębiorców. Prowadzi liczne, precedensowe sprawy cywilne oraz karne w obszarze ochrony praw i wolności obywatelskich oraz dóbr osobistych, w tym reprezentuje i broni polskich obrońców życia w sprawach dotyczących wolności słowa i sumienia oraz prawa do zgromadzeń. Występuje w sprawach rodzinnych przeciwko ingerencji państwa, naruszającej konstytucyjnie chronioną autonomię życia rodzinnego. Od grudnia 2015 członek Zespołu ds. ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego, od 2014 roku członek Rady Społecznej do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce.

ORGANIZATOR:

logo_centrum

ul. Piękna 28/34, lok. uż. 4
00-547 Warszawa
tel. +48 22 629 11 76

MIEJSCE KONGRESU:

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3, Warszawa

DOJAZD KOMUNIKACJĄ:

Autobus: 103, 121, 181 – przystanek UKSW (na żądanie)
Metro: Stacja Wawrzyszew i ok. 20 min. pieszo
Tramwaj: 17, 27 – przystanek UKSW