Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Pracownik Instytutu Historii PAN, kierownik Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich IH PAN. Autor kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Opublikował m.in. Niemcy i racja stanu. Myśl polityczna Jacquesa Bainville’a (Warszawa 2005), Pierwszy holocaust XX wieku (Warszawa 2004), Kielnią i cyrklem. Laicyzacja Francji w latach 1870–1914 (Warszawa 2006), Kulturkampf. Walka Berlina z katolicyzmem (Warszawa 2009), Strachy z „Gazety” (Warszawa 2011), Polska myśl polityczna do 1939 roku (Dębogóra 2011). Stały współpracownik prasy konserwatywnej i katolickiej. Publikował m.in. na łamach „Christianitas”, „Frondy”, „Arcanów”, „Naszego Dziennika”, „Cywilizacji”, „Christian Order”, „Salisbury Review”. Członek redakcji „Polonia Christiana” i „Miłujcie się!”.

ORGANIZATOR:

logo_centrum

ul. Nowogrodzka 42/501 (domofon 51)
00-695 Warszawa
tel. +48 22 629 11 76

MIEJSCE KONGRESU:

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3, Warszawa

DOJAZD KOMUNIKACJĄ:

Autobus: 103, 121, 181 – przystanek UKSW (na żądanie)
Metro: Stacja Wawrzyszew i ok. 20 min. pieszo
Tramwaj: 17, 27 – przystanek UKSW