REJESTRACJA

Rejestracja została zakończona. Dziękujemy za uczestnictwo w IV Kongresie dla Życia i Rodziny.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Warunki uczestnictwa w Kongresie:
Warunkiem udziału w Kongresie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty kongresowej do dnia 24 października 2017 roku. Liczba miejsc uczestników jest ograniczona.
Opłata kongresowa:
30 zł – kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów cateringowych, w tym obiad i poczęstunek kawowy w przerwach.
Opłatę prosimy uiścić na rachunek bankowy Komitetu Organizacyjnego Kongresu z dopiskiem:
Dar na działalność statutową – KŻIR17
Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
Nr konta: 32 1240 4432 1111 0011 0433 7056

 

Informacje dodatkowe:
  • rejestracja
Rejestracja uczestników Kongresu rozpocznie się o godzinie 8:30. Na stanowiskach rejestracyjnych będzie możliwość pobrania materiałów kongresowych. Uczestnicy otrzymają także imienne identyfikatory. Udział w Kongresie będzie możliwy tylko z ważnymi identyfikatorami.
  • noclegi
istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych w Domu Rekolekcyjno – Formacyjnym przy ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa.
Kontakt w sprawie noclegów: tel.: + 48 22 56 10 100, +48 22 56 10 105