WARSZAWA, 26.10.2017 R.

8:30 – 9:30
Rejestracja
9:30 – 9:45
Otwarcie Kongresu
9:45 – 10:30
„Marksistowskie źródła gender” – prof. Aleksander Stępkowski – założyciel i Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
10:30 – 11:15
„Analiza zachodnich trendów – czyli jak coraz dalej przesuwane są granice” – Magdalena Czarnik – socjolog, tłumacz j. niemieckiego i publicystka. Zaangażowana w inicjatywę rodziców STOP Seksualizacji Naszych Dzieci
11.15 – 11.45
Przerwa kawowa
11:45 – 12:30
„Gender i edukacja seksualna w Polsce. Praktyka i mapa zjawiska” – Magdalena Trojanowska – dziennikarka, Prezes stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci
12:30 – 13:15
„Etapy rozwoju dziecka a permisywna edukacja seksualna” – Bogna Białecka – psycholog. Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii
13:15 – 14:30
Przerwa obiadowa
14:30 – 15:15
„Działania wychowawcze dla szkół” – Jacek Małkowski – project manager, trener biznesu, autor gry „Gościniec… poprzez czas i przestrzeń”
15:15 – 16:00
„Rodzina a młodzież. Efektywna profilaktyka problemów młodzieży w czasach dezorientacji seksualnej” – Błażej Marzoch – specjalista ds. rozwoju Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
16:00 – 16:20
Przerwa kawowa
16:20 – 16:50
„Wsparcie i koordynacja działań społecznych lokalnie i globalnie” – mec. Jerzy Kwaśniewski – adwokat, Wiceprezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
16.50
Zamknięcie Kongresu