Rodzice, pedagodzy i wychowawcy, poważnie traktujący znaczenie silnej rodziny w procesie wychowawczym młodego człowieka, muszą mierzyć się dzisiaj z niezwykle silną presją kulturową, kontestującą model wychowania, którego fundamentami są cnoty moralne i autorytet rodzicielski.
Co gorsza, treści kwestionujące tradycyjny model rodziny, biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn, głoszące odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej nie pojawiają się dzisiaj na jedynie na kulturowych peryferiach. Zadomowiły się w mediach głównego nurtu i coraz częściej znajdują odzwierciedlenie w przepisach prawa czy programach szkolnych.
To niebezpieczne zjawisko wymaga zarówno głębokiej analizy, jak również szybkiej, zdecydowanej i skutecznej reakcji ze strony rodziców, środowisk oświatowych, samorządowców oraz polityków. Mamy nadzieję, że zaproponowane w programie Kongresu wystąpienia umożliwią Państwu wnikliwe zapoznanie się ze wspomnianymi zagadnieniami oraz spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem. Gośćmi Kongresu będą uznani teoretycy oraz doświadczeni praktycy, pracujący na co dzień na rzecz wartości życia i rodziny. Jesteśmy przekonani, że uczestnicy Kongresu nie tylko zapoznają się z dogłębną analizą problemu zaprezentowaną w części wykładowej, ale zostaną również wyposażeni w konkretne narzędzia i pomysły do realizacji w swoich środowiskach.