Rodzice, pedagodzy i wychowawcy, poważnie traktujący znaczenie silnej rodziny w procesie wychowawczym młodego człowieka, muszą mierzyć się dzisiaj z niezwykle silną presją kulturową, kontestującą model wychowania, którego fundamentami są cnoty moralne i autorytet rodzicielski.

Co gorsza, treści kwestionujące tradycyjny model rodziny, biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn, głoszące odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej – popularnie określane mianem ideologii gender – nie pojawiają się dzisiaj na jedynie na kulturowych peryferiach. Zadomowiły się w przekazach mediów głównego nurtu, katedrach uniwersyteckich i coraz częściej znajdują odzwierciedlenie w przepisach prawa czy programach nauczania.

To niebezpieczne zjawisko wymaga zarówno głębokiej analizy, jak również szybkiej, zdecydowanej i skutecznej reakcji ze strony rodziców, środowisk oświatowych, samorządowców oraz polityków. W trakcie wystąpień w czasie IV Kongresu Życia i Rodziny prelegenci przedstawią korzenie ideologii gender, główne obszary ekspansji jej propagatorów oraz narzędzia wpływu społecznego, którymi posługują się oni w swojej działalności. Równolegle zostaną zaprezentowane konkretne projekty, programy i scenariusze działań, przeciwdziałające wspomnianym zagrożeniom.

Mamy nadzieję, że zaproponowane w programie Kongresu wystąpienia umożliwią Państwu wnikliwe zapoznanie się ze przytoczonymi zagadnieniami oraz spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem. Gośćmi Kongresu będą uznani teoretycy oraz doświadczeni praktycy, pracujący na co dzień na rzecz wartości życia i rodziny. Jesteśmy przekonani, że uczestnicy Kongresu nie tylko zapoznają się z dogłębną analizą problemu, ale zostaną również wyposażeni w konkretne narzędzia i pomysły do realizacji w swoich środowiskach.