Jednym z wyzwań, wobec którego staje każda osoba i instytucja działająca na rzecz praw rodziny jest abdykacja rodziców w obszarze procesu wychowawczego. Często można odnieść wrażenie, iż rodzice są bezradni wobec antyrodzinnych prądów coraz częściej obecnych we współczesnej kulturze. Chaos pogłębiany jest dodatkowo wielością – często przeciwstawnych – modeli wychowawczych.

Ubiegłe lata ujawniły również niezwykle niebezpieczne zjawisko, jakim jest próba odebrania rodzicom prawa do decydowania o fundamentalnych sprawach związanych z edukacją dzieci. Wysiłki, zmierzające do narzucenia szkołom głęboko nieetycznych i sprzecznych z chrześcijańskim systemem wartości programów nauczania, przy jednoczesnym uniemożliwianiu rodzinom sprzeciwienia się im, z pełną wyrazistością ukazały zagrożenia, z którymi zmierzyć się będą musiały osoby o tradycyjnym i konserwatywnym światopoglądzie.

Mamy nadzieję, że zaproponowane w programie Kongresu wystąpienia umożliwią Państwu wnikliwe zapoznanie się ze wspomnianymi zagadnieniami oraz spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem. Gośćmi Kongresu będą uznani teoretycy oraz doświadczeni praktycy, pracujący na co dzień na rzecz wartości życia i rodziny. Jesteśmy przekonani, że uczestnicy Kongresu nie tylko zapoznają się z dogłębną analizą problemu zaprezentowaną w części wykładowej, ale dzięki sesjom warsztatowym zostaną również wyposażeni w konkretne narzędzia i pomysły do realizacji w swoich środowiskach.