Aleksander Stepkowski
prof. Aleksander Stępkowski
Magdalena Czarnik
Magdalena Czarnik
Magdalena Trojanowska
Magdalena Trojanowska
Bogna Białecka
Bogna Białecka
Jacek Małkowski
Jacek Małkowski
Jerzy Kwasniewski
Mecenas
Jerzy Kwaśniewski