Piotr Uściński

Poseł na Sejm RP VIII kadencji; wcześniej przez 17 lat samorządowiec szczebla gminy, powiatu i województwa. Znany głównie jako polityk prorodzinny, pomysłodawca Certyfikatów programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” zabezpieczającego uczniów przed ideologią gender i deprawacją w szkole, jako starosta wołomiński był autorem powiatowego programu polityki prorodzinnej „TakRodzina.pl”, a także pomysłodawcą wprowadzenia zasady ochrony życia ludzkiego do statutu szpitala w Wołominie.

Janusz Wardak

Od 21 lat szczęśliwy mąż i ojciec dziewięciorga dzieci w wieku od 1,5 roku do 19 lat. Jeden z założycieli i prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna. Autor wykładów, warsztatów i artykułów poświęconych wychowaniu dzieci, miłości małżeńskiej i życiu rodzinnemu; stały gość audycji „Wychowywać, ale jak?” w Radiu Warszawa. Doradca rodzinny. Inicjator kampanii „Mniej ekranu, więcej rodziny”. Jest wicedyrektorem ds. wychowawczych szkoły dla chłopców „Żagle” Stowarzyszenia „Sternik” w Warszawie. Prowadzi serwis internetowy www.MniejEkranu.pl i stronę www.Wardakowie.pl.

Mecenas Jerzy Kwaśniewski

Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej ORDO IURIS. Wspólnik w Parchimowicz & Kwaśniewski Spółka Adwokacka. W swojej praktyce zawodowej skoncentrowany na współpracy z organizacjami społecznymi oraz organizacjami przedsiębiorców. Prowadzi liczne, precedensowe sprawy cywilne oraz karne w obszarze ochrony praw i wolności obywatelskich oraz dóbr osobistych, w tym reprezentuje i broni polskich obrońców życia w sprawach dotyczących wolności słowa i sumienia oraz prawa do zgromadzeń. Występuje w sprawach rodzinnych przeciwko ingerencji państwa, naruszającej konstytucyjnie chronioną autonomię życia rodzinnego. Od grudnia 2015 członek Zespołu ds. ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego, od 2014 roku członek Rady Społecznej do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce.

Ewa Pietrzak

Mama dwójki dzieci, dziennikarka radiowa, telewizyjna, edukator medialny, logopeda, lektor spotów radiowych. Współautorka audiobooka „Wychowywać, ale jak?” Laureatka Skrzydeł Anioła, autorka audycji „Wychowywać, ale jak?”, „Historia pewnej znajomości”,„Rozmowa Radia Warszawa”. Prowadząca program „Trochę zdrowia” w TVN Style. Obecnie pracuje w radio Warszawa i Telewizji Salve.

Piotr Boroń

Historyk, nauczyciel w V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie oraz wykładowca akademicki, samorządowiec, radny krakowski (1994-2002), Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego (2002-2005), senator RP (2005-2007), członek KRRiT (2007-2010), twórca Forum Edukacji Medialnej, publicysta, autor książek i śpiewników historycznych.

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Pracownik Instytutu Historii PAN, kierownik Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich IH PAN. Autor kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Opublikował m.in. Niemcy i racja stanu. Myśl polityczna Jacquesa Bainville’a (Warszawa 2005), Pierwszy holocaust XX wieku (Warszawa 2004), Kielnią i cyrklem. Laicyzacja Francji w latach 1870–1914 (Warszawa 2006), Kulturkampf. Walka Berlina z katolicyzmem (Warszawa 2009), Strachy z „Gazety” (Warszawa 2011), Polska myśl polityczna do 1939 roku (Dębogóra 2011). Stały współpracownik prasy konserwatywnej i katolickiej. Publikował m.in. na łamach „Christianitas”, „Frondy”, „Arcanów”, „Naszego Dziennika”, „Cywilizacji”, „Christian Order”, „Salisbury Review”. Członek redakcji „Polonia Christiana” i „Miłujcie się!”.