dr hab. Maria Ryś

Psycholog rodziny (doktorat i habilitacja na KUL z problematyki rodzinnej), Kierownik Katedry Psychologii Rodziny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kierownik Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, działającego przy UKSW. Organizator i współorganizator wielu konferencji ogólnopolskich poświęconych problematyce rodzinnej. Jest autorką książek naukowych i popularno-naukowych dotyczących problematyki rodzinnej, publicystką wypowiadającą się na aktualne tematy na łamach prasy, w radiu i telewizji. Pracowała w Zespołach Opiniodawczo-Doradczych MEN i w Ministerstwie Zdrowia.

ORGANIZATOR:

logo_centrum

ul. Piękna 28/34, lok. uż. 4
00-547 Warszawa
tel. +48 22 629 11 76

MIEJSCE KONGRESU:

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3, Warszawa

DOJAZD KOMUNIKACJĄ:

Autobus: 103, 121, 181 – przystanek UKSW (na żądanie)
Metro: Stacja Wawrzyszew i ok. 20 min. pieszo
Tramwaj: 17, 27 – przystanek UKSW